11 thg 11, 2014

Kiểm tra mắt

Bạn nào muốn thử mắt hãy vào đây!

Khoa Tâm lý học, Đại học Harvard, gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát được gọi là "Điều gì thực sự làm bạn nhìn thấy?"

Người được kiểm tra yêu cầu tập trung sự chú ý vào một hình ảnh rất đơn giản, và sau đó hỏi họ đã nhận thấy bất cứ điều gì kỳ lạ trong hình.
              ***************************************************

Bây giờ, bạn có cơ hội để tham gia vào cuộc khảo sát này. Bạn nghiên cứu hình ảnh trong 1 phút; sau đó nói ra những gì bạn nhìn thấy điều đó là khủng khiếp.

Bây giờ 1 phút bắt đầu!

Câu hỏi: Điều gì làm bạn thấy đó là khủng khiếp?


Kết quả của cuộc khảo sát:

1. 100% nam giới qua cuộc kiểm tra này. Họ đã bị phân tâm bởi lòng mình.

2. 100% phụ nữ qua cuộc kiểm tra này. Họ đã bị phân tâm bởi sự lựa chọn độ lớn của bánh ngọt.

Di chuyển xuống cho thấy câu trả lời:
Trả lời: Có một con chuột vào trong một các bánh ngọt!

Have a nice day!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*