15 thg 6, 2017

Thiếu Đàn Ông


       Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Đàn bà tin chắc sẽ phát ngông.
Dậm đất kêu trời “Làm sao sống”.
Héo khô xơ xác phận má hồng.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Hè sang Xuân đến khác chi Đông.
Gối chiếc ôm ghì còn run rẩy.
Chăn đơn đắp kín vẫn lạnh cong.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Khai trương Mỹ Viện chỉ ngồi không.
Hút, cắt, bơm, may nào ai xá.
Nữ trang son phấn đóng rêu rong.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Bà Mụ nằm queo thất nghiệp ròng.
Có ai cho được bầu hay chửa.
Nguyệt Lão chào thua chuyện kiếm chồng.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Đàn bà than thở cảnh long đong
Khỏi có oang oang “Lề Đi Phớc” (*)
Tha hồ ong óng giữa thinh không.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Trăm năm các mợ chịu cô phòng.
Hương lửa tìm đâu mà chia xớt.
Cô đơn đêm lạnh ắc phải gồng.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Các bà vắng mặt chẳng ai mong.
Đi đứng ra vô nào ai ngắm.
Ngủ ngáy pho pho cứ mặc lòng.
Nếu thế gian này thiếu đàn ông.
Một mình ăn táo chắc không ngon
Chẳng thấy ai đâu mà cám dỗ.
Loài người tránh được tội tổ tông.
                   Vi-Thể

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

* Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*